18 САРТАЙ ХҮҮХДҮҮДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГ ХИЙНЭ

2017-04-17

Баянгол дүүрэг нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих жишиг дүүргийн хувьд 18 сартай хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үзлэг хийхээр төлөвлөж байна. Тус үзлэг, оношилгоог  Жайка ОУ-ын байгууллагын ажилчид Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулах юм. Үзлэг 5 дугаар сарын 8-аас 10-ны хооронд Эрүүл мэндийн төвд болно. 

Холбоотой мэдээ
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт