2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2018-01-03

Холбоотой мэдээ
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт