Дүүргийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн шуурхай зөвөлгөөн зохион байгуулах 2018 оны хуваарь

2018-01-10

Холбоотой мэдээ
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт