Баянгол дүүргийн хүнс, худалдаа үйлчилгээ

 • Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ 2018 оны нэгдүгээр сард...
  Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ 2018 оны нэгдүгээр сард олгосон жагсаал
  2018 оны 2 сарын 22
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  2018 оны 1 сарын 9
 • Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн аж ахуй...
  Хүнс, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэн аж ахуй нэгжийн жагсаалт
  2018 оны 1 сарын 16
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/552
  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
  2018 оны 1 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/373
  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
  2018 оны 1 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/307
  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
  2018 оны 1 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/115
  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
  2018 оны 1 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/44
  Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
  2018 оны 1 сарын 9
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт