Тайлан

 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 02 дугаар сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 02 дугаарр сарын тайлан
  2018 оны 3 сарын 19
 • Баянгол дүүргийн 2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2018 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2018 оны 3 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2018 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2018 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2018 оны 2 сарын 22
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2017 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2018 оны 1 сарын 17
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 6/04
  Дүүргийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2018 оны 1 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Дугаар 7/02
  Дүүргийн 2018 оны төсөв батлах тухай
  2018 оны 1 сарын 3
 • Баянгол дүүрэгт хйигдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хйигдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүлжилтийн 12 дугаар сарын мэдээ
  2018 оны 1 сарын 5
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын тайлан
  2018 оны 1 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар дүүргийн удирдлагууд...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар дүүргийн удирдлагууд болон албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийсэн уулзалтын дөрөвдүгээр улирлын тайлан
  2018 оны 1 сарын 5
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 12 дугаар сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 12 дугаар сарын тайлан
  2018 оны 1 сарын 5
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 11 дүгээр сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 11 дүгээр сарын тайлан
  2018 оны 1 сарын 5
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ
  2018 оны 1 сарын 3
 • Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын...
  Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээг 11 дугаар сарын байдлаар хүргүүлж байна
  2017 оны 12 сарын 20
 • Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын...
  Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээг 10 дугаар сарын байдлаар хүргүүлж байна
  2017 оны 12 сарын 20
 • Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын...
  Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээг 9 дугаар сарын байдлаар хүргүүлж байна
  2017 оны 12 сарын 20
 • Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын...
  Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээг 8 дугаар сарын байдлаар хүргүүлж байна
  2017 оны 12 сарын 20
 • Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын...
  Баянгол дүүргийн 2017 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүжилтийн мэдээг 7 дугаар сарын байдлаар хүргүүлж байна
  2017 оны 12 сарын 20
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2017 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2018 оны 1 сарын 3
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 11 сарын 24
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 9 дүгээр сарын мэдээ
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 9 дүгээр сарын мэдээ
  2017 оны 11 сарын 24
 • ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН...
  ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
  2017 оны 11 сарын 21
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын тайлан
  2017 оны 11 сарын 21
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2017 оны 9 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 11 сарын 16
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2017 оны 8 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 7 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтйин 10 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 10 сарын 12
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 8-р сарын дэлгэрэнгүй тайлан
  tailan
  2017 оны 9 сарын 27
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2017 оны 9 сарын 18
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан
  2017 оны 8 сарын 14
 • ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН...
  ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  2017 оны 8 сарын 14
 • Иргэдийн Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хоёрдугаар улирлын тайлан
  Urgudul gomdol shiidverleltiin 2-ulirliin tailan
  2017 оны 8 сарын 15
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан
  2017 оны 8 сарын 14
 • Баянгол-дүүргийн-2017-оны-07-р-сарын-төсвийн-гүйцэтгэлийн-мэдээ (1)
  Баянгол-дүүргийн-2017-оны-07-р-сарын-төсвийн-гүйцэтгэлийн-мэдээ (1)
  2017 оны 8 сарын 11
 • Дүүргийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай...
  Дүүргийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 04.04 тогтоол
  2017 оны 10 сарын 16
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛЫН ТОГТООЛT...
  2017 оны 8 сарын 11
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 5 дугаар сарын мэдээ
  дэлгэрэнгүй тайлан (2) (3 files merged)
  2017 оны 6 сарын 16
 • 2017-оны-2-р-улирлын-санхүүгийн-нэгтгэсэн-тайлан
  2017-оны-2-р-улирлын-санхүүгийн-нэгтгэсэн-тайлан
  2017 оны 8 сарын 11
 • БГД-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  БГД-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ convert-jpg-to-pdf.net_2017-07-24_08-49-53
  2017 оны 7 сарын 24
 • ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
  дэлгэрэнгүй тайлан 2(1) (3 files merged)
  2017 оны 6 сарын 16
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ 4sar
  2017 оны 6 сарын 8
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 5sar
  2017 оны 6 сарын 8
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 3sar
  2017 оны 6 сарын 8
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
  2017 оны 6 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
  2017 оны 6 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
  4
  2017 оны 5 сарын 16
 • 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН МЭДЭЭ
  3
  2017 оны 5 сарын 16
 • ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ БГД
  2
  2017 оны 5 сарын 16
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 5 сарын 16
 • НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИРСЭН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
  merged_2
  2017 оны 4 сарын 19
 • ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
  2017 оны 3 сарын 28
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  borolzoi ahaas
  2017 оны 4 сарын 10
 • Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын мэдээ
  Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын мэдээ
  2017 оны 3 сарын 28
 • ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН...
  Дүүргийн удирдлагууд болон албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийсэн
  2017 оны 3 сарын 28
 • Иргэн таWWW.UB1200.MNсайтад хандан өргөдөл, гомдол, хүсэлтээ ...
  Иргэн таWWW.UB1200.MNсайтад хандан өргөдөл, гомдол, хүсэлтээ илгээх боломжтой боллоо.
  2017 оны 3 сарын 20
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 3 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2017 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2017 оны 2 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 3/06
  Дүүргийн 2017 оны төсөв батлах тухай
  2017 оны 1 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 12 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 2/03
  Дүүргийн 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2017 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 11 сарын 17
 • Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2016 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн...
  Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2016 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
  2016 оны 10 сарын 27
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 11 сарын 17
 • Дүүргийн 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийгдсэн аудитын...
  Дүүргийн 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийгдсэн аудитын акт, албан шаардлагын биелэлт
  2016 оны 9 сарын 16
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны төсвийн төсөөлөл, 2018-2019 оны төсвийн...
  Баянгол дүүргийн 2017 оны төсвийн төсөөлөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл
  2016 оны 9 сарын 15
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 9 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 29/02
  Дүүргийн 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2016 оны 9 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 29/01
  2015 оны гүйцэтгэл батлах тухай
  2016 оны 9 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 8 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 7 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 6 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 5 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 4 дүгээр улирлын нэгтгэсэн тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 4 дүгээр улирлын нэгтгэсэн тайлан
  2016 оны 4 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 4 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлтийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлтийн мэдээ
  2016 оны 4 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитын тайлан
  2016 оны 4 сарын 7
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 11 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 02 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн...
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 02 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 3 сарын 17
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2016 оны 2 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 12 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 12 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 1 сарын 12
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  2016 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  2016 оны 1 сарын 11
 • Дүүргийн 2016 оны төсөв батлах тухай
  2016 оны 1 сарын 11
 • Дүүргийн 2015 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2016 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 11 дүгээр сард хийгдсэн төсвийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 11 дүгээр сард хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 12 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ОРОН НУТГИЙН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ЖАГСААЛТ
  2015 оны 12 сарын 3
 • ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙГДСЭН АУДИТЫН...
  ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙГДСЭН АУДИТЫН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ
  2015 оны 12 сарын 3
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтйин 10 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 11 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Хөрөнгө оруулалт тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Хөрөнгө оруулалт тайлан
  2015 оны 11 сарын 3
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2015 оны 1 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Орон нутгийн хөгжлийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Орон нутгийн хөгжлийн сан тайлан
  2015 оны 11 сарын 3
 • Гүйцэтгэл батлах тухай 2015 оны 6 дугаар сарын 8 24/01
  Гүйцэтгэл батлах тухай 2015 оны 6 дугаар сарын 8 24/01
  2015 оны 11 сарын 30
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 9 сарын 16
 • 2015 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн...
  2015 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт, хэтрэлт, хэмнэлт
  2016 оны 1 сарын 12
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАГДСАН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН
  2015 оны 11 сарын 30
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  2015 оны 11 сарын 3
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл
  Баянгол дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл
  2015 оны 9 сарын 16
 • 2015 оны 02 дугаар улирлын нэгтгэсэн тайлан
  2015 оны 02 дугаар улирлын нэгтгэсэн тайлан
  2015 оны 8 сарын 15
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүлжилтийн 09 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 10 сарын 6
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын орон нутгийн хөгжлийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын орон нутгийн хөгжлийн сангын тайлан
  2015 оны 10 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дүгээр сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дүгээр сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  2015 оны 10 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 9 дүгээр сард хийгдсэн төсөвийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 9 дүгээр сард хийгдсэн төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 10 сарын 19
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨСӨВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨСӨВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  2015 оны 10 сарын 5
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 07 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 8-р сарын орон нутгын тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 8-р сарын орон нутгын тайлан
  2015 оны 9 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 08 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 06 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 8-р сарын барьцаа хөрөнгийн талаарх тайлан
  Барьцаа хөрөнгийн талаарх тайлан
  2015 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 8 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 8 сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 8 сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  2015 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
  2015 оны 5 сарын 28
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 6 сарын 11
 • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
  2015 оны 5 сарын 28
 • 2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 5 сарын 28
 • 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн байдлын тайлан
  2015 оны 4 сарын 10
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2015 оны 4 сарын 17
 • Аудитын гэрчилгээ /2014-12-31/ өдрөөрх дуусгавар болсон жилийн...
  2015 оны 4 сарын 10
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 4 сарын 13
 • Тендерийн ерөнхий мэдээлэл
  2015 оны 3 сарын 25
 • Баянгол хүүхэд хөгжлийн төв 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2014 оны 9 сарын 9
 • Дүүргийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2015 оны 1 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 2 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 3 сарын 12
 • Дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай
  Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 21/01
  2015 оны 1 сарын 18
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын...
  2015 оны 1 сарын 19
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 1 сарын 13
 • Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах тухай
  Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/1091
  2015 оны 1 сарын 7
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 11 сарын 26
 • Дотоод Аудитын албаны 2014 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 1 сарын 13
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 12 сарын 17
 • Баянгол дүүргийн 2014 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл,орон...
  2014 оны 9 сарын 10
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 10 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн сургуулийн 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Урилга
  2014 оны 9 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн өрхийн эмнэлэгүүдийн 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Баянгол дүүрэг спорт хороо 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн цэцэрлэгийн 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн 2014 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Орон нутгын хөгжлийн сан болон сум хөгжүүлэх сангын ерөнхий...
  2014 оны 9 сарын 8
 • ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТАХАЙ
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАН 8 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 9 сарын 9
 • АГРО ПАРК 8 ДУГААР САРЫН АВЛАГА ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • 2013 оны дансны үлдэгдэл зарцуулах тухай
  2014 оны 9 сарын 8
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  2014 оны 9 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл
  2014 оны 9 сарын 8
 • Төрийн сангын тогтолцооны 2013 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт үр дүн
  2014 оны 9 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн санхүү аж ахуйн...
  2014 оны 9 сарын 8
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн...
  Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол дугаар 30
  2014 оны 9 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 2
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 8 сарын 11
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 5 сарын 19
 • ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ 16/01
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
  2014 оны 6 сарын 18
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 7 сарын 16
 • 2013 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
  2013 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
  2014 оны 4 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН АУДИТЛАГДСАН НЭГДСЭН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН АУДИТЛАГДСАН НЭГДСЭН ТАЙЛАН
  2014 оны 6 сарын 18
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 6 сарын 18
 • ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ 19/01
  2014 оны 4 сарын 22
 • 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 4 сарын 22
 • Баянгол дүүргийн 2014 оны нэгдүгээр сарын төсвийн орлого,...
  Баянгол дүүргийн 2014 оны нэгдүгээр сарын төсвийн орлого, гүйцэтгэлийн мэдээ
  2014 оны 2 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн зарлагын мэдээ
  Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн зарлагын мэдээ
  2013 оны 11 сарын 11
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 4 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 3 сарын 14
 • ОРОН НУТГИЙН 12 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  ОРОН НУТГИЙН 12 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 8 сарын 13
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН...
  ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 12-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН...
  ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 12-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 12-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 12 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • 2013 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2013 оны 12 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн орлогын мэдээ
  Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн орлогын мэдээ
  2013 оны 11 сарын 11
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 11-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 3 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ӨР, АВЛАГЫН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
  ОРОН НУТГИЙН 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ. СТСХ
  2013 оны 12 сарын 12
 • Тамгын газрын 11-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 11-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 11 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 10-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 10-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 10-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 9-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 3-р улирлын тайлан
  Тамгын газрын 3-р улирлын тайлан
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 9-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 9-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 9 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын тайлан
  Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын тайлан
  2013 оны 10 сарын 4
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 09...
  НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ
  2013 оны 9 сарын 26
 • Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын өнөөгийн байдал
  Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын өнөөгийн байдал
  2013 оны 8 сарын 16
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН...
  НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  2013 оны 9 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 8-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 8 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 8-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 8-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 9 сарын 6
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 8 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 07 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 07 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 7-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 7-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 7-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 9 сарын 6
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтйин 7 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНБАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН...
  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНБАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ 2013 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ
  2013 оны 8 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн засаг даргын А/390 тоот захирамжийн дагуу 4-р...
  Баянгол дүүргийн засаг даргын А/390 тоот захирамжийн дагуу 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт зэрлэг ургамлыг устгах чиглэлээр хийсэн ажлын мэдээ
  2013 оны 8 сарын 19
 • ОРОН НУТГИЙН 7 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НӨӨЦ
  2014 оны 1 сарын 6
 • Тамгын газрын 2013 оны хагас жилийн ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 2013 оны хагас жилийн ажлын мэдээ
  2013 оны 7 сарын 22
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2013 ОНЫ 2 ДУГААР...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2013 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН НЭГТГЭСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 06 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 06 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 6-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОНХС 6 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  ОНХС 6 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  2015 оны 10 сарын 6
 • “Оролцоог бодит болгоё” аяны хүрээнд 8 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд...
  “Оролцоог бодит болгоё” аяны хүрээнд 8 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж үзүүлсэн тухай
  2013 оны 8 сарын 19
 • ОРОН НУТГИЙН 6 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 05 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 05 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 02 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 02 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • Тамгын газрын 6-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 6-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 7 сарын 22
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 6 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 5 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОНХС 5 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  ОНХС 5 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  2015 оны 10 сарын 6
 • Тамгын газрын 5-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 5-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 5 сарын 27
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 04 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 04 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 5 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 4-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 4-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 5 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 4 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 4-Р ХОРООНЫ 1-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 2013 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  2013 оны 8 сарын 19
 • Тамгын газрын 1-р улирлын тайлан
  Тамгын газрын 1-р улирлын тайлан
  2013 оны 5 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэл, өглөг, авлагын 2013 оны 3 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 3-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 3-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 4 сарын 1
 • ОРОН НУТГИЙН 2 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 2013 оны 2 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг иргэдийн жагсаалт
  Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг иргэдийн жагсаалт
  2015 оны 11 сарын 13
 • Тамгын газрын 2-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 2-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  2014 оны 9 сарын 4
 • УШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  УШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  2017 оны 8 сарын 14
 • Тамгын газрын 1-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 1-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН...
  2
  2017 оны 5 сарын 16
 • ОРОН НУТГИЙН 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт