Тайлан

 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 11 сарын 24
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 9 дүгээр сарын мэдээ
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны 9 дүгээр сарын мэдээ
  2017 оны 11 сарын 24
 • ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН...
  ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
  2017 оны 11 сарын 21
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын тайлан
  2017 оны 11 сарын 21
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 11 сарын 16
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2017 оны 9 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2017 оны 8 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 7 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтйин 10 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 10 сарын 12
 • Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 8-р сарын дэлгэрэнгүй тайлан
  tailan
  2017 оны 9 сарын 27
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2017 оны 9 сарын 18
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 7-р сарын тайлан
  2017 оны 8 сарын 14
 • ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН...
  ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  2017 оны 8 сарын 14
 • Иргэдийн Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хоёрдугаар улирлын тайлан
  Urgudul gomdol shiidverleltiin 2-ulirliin tailan
  2017 оны 8 сарын 15
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан
  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 6-р сарын тайлан
  2017 оны 8 сарын 14
 • Баянгол-дүүргийн-2017-оны-07-р-сарын-төсвийн-гүйцэтгэлийн-мэдээ (1)
  Баянгол-дүүргийн-2017-оны-07-р-сарын-төсвийн-гүйцэтгэлийн-мэдээ (1)
  2017 оны 8 сарын 11
 • Дүүргийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай...
  Дүүргийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 04.04 тогтоол
  2017 оны 10 сарын 16
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛЫН ТОГТООЛT...
  2017 оны 8 сарын 11
 • Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 5 дугаар сарын мэдээ
  дэлгэрэнгүй тайлан (2) (3 files merged)
  2017 оны 6 сарын 16
 • 2017-оны-2-р-улирлын-санхүүгийн-нэгтгэсэн-тайлан
  2017-оны-2-р-улирлын-санхүүгийн-нэгтгэсэн-тайлан
  2017 оны 8 сарын 11
 • БГД-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  БГД-ийн 2017 оны 06 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ convert-jpg-to-pdf.net_2017-07-24_08-49-53
  2017 оны 7 сарын 24
 • ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
  дэлгэрэнгүй тайлан 2(1) (3 files merged)
  2017 оны 6 сарын 16
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ 4sar
  2017 оны 6 сарын 8
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 5sar
  2017 оны 6 сарын 8
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ 3sar
  2017 оны 6 сарын 8
 • БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БГД-Т ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
  2017 оны 6 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
  2017 оны 6 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
  4
  2017 оны 5 сарын 16
 • 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН МЭДЭЭ
  3
  2017 оны 5 сарын 16
 • ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ БГД
  2
  2017 оны 5 сарын 16
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 5 сарын 16
 • НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ИРСЭН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
  merged_2
  2017 оны 4 сарын 19
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  borolzoi ahaas
  2017 оны 4 сарын 10
 • ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
  2017 оны 3 сарын 28
 • Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын мэдээ
  Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1-р улирлын мэдээ
  2017 оны 3 сарын 28
 • ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН...
  Дүүргийн удирдлагууд болон албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийсэн
  2017 оны 3 сарын 28
 • Иргэн таWWW.UB1200.MNсайтад хандан өргөдөл, гомдол, хүсэлтээ ...
  Иргэн таWWW.UB1200.MNсайтад хандан өргөдөл, гомдол, хүсэлтээ илгээх боломжтой боллоо.
  2017 оны 3 сарын 20
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2017 оны 3 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2017 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2017 оны 2 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2017 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 3/06
  Дүүргийн 2017 оны төсөв батлах тухай
  2017 оны 1 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 12 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 2/03
  Дүүргийн 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2017 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 11 сарын 17
 • Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2016 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн...
  Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2016 оны 2 дугаар улиралын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
  2016 оны 10 сарын 27
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 09 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 11 сарын 17
 • Дүүргийн 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийгдсэн аудитын...
  Дүүргийн 2015 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийгдсэн аудитын акт, албан шаардлагын биелэлт
  2016 оны 9 сарын 16
 • Баянгол дүүргийн 2017 оны төсвийн төсөөлөл, 2018-2019 оны төсвийн...
  Баянгол дүүргийн 2017 оны төсвийн төсөөлөл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөлөл
  2016 оны 9 сарын 15
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 9 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 29/02
  Дүүргийн 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2016 оны 9 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол Д 29/01
  2015 оны гүйцэтгэл батлах тухай
  2016 оны 9 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 8 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 7 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн
  2016 оны 6 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 5 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 4 дүгээр улирлын нэгтгэсэн тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 4 дүгээр улирлын нэгтгэсэн тайлан
  2016 оны 4 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 4 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлтийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлтийн мэдээ
  2016 оны 4 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитын тайлан
  2016 оны 4 сарын 7
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 11 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 02 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн...
  Баянгол дүүргийн 2016 оны 02 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 3 сарын 17
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2016 оны 2 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 12 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 12 дугаар сард хийгдсэн төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2016 оны 1 сарын 12
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  2016 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  2016 оны 1 сарын 11
 • Дүүргийн 2016 оны төсөв батлах тухай
  2016 оны 1 сарын 11
 • Дүүргийн 2015 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2016 оны 1 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 11 дүгээр сард хийгдсэн төсвийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 11 дүгээр сард хийгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 12 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ОРОН НУТГИЙН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ЖАГСААЛТ
  2015 оны 12 сарын 3
 • ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙГДСЭН АУДИТЫН...
  ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙГДСЭН АУДИТЫН АКТ, АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ
  2015 оны 12 сарын 3
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтйин 10 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 11 сарын 13
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2015 оны 1 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Хөрөнгө оруулалт тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Хөрөнгө оруулалт тайлан
  2015 оны 11 сарын 3
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Орон нутгийн хөгжлийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын Орон нутгийн хөгжлийн сан тайлан
  2015 оны 11 сарын 3
 • Гүйцэтгэл батлах тухай 2015 оны 6 дугаар сарын 8 24/01
  Гүйцэтгэл батлах тухай 2015 оны 6 дугаар сарын 8 24/01
  2015 оны 11 сарын 30
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 9 сарын 16
 • 2015 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн...
  2015 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт, хэтрэлт, хэмнэлт
  2016 оны 1 сарын 12
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАГДСАН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН
  2015 оны 11 сарын 30
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 10 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  2015 оны 11 сарын 3
 • Баянгол дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл
  Баянгол дүүргийн 2016 оны төсвийн төсөл
  2015 оны 9 сарын 16
 • 2015 оны 02 дугаар улирлын нэгтгэсэн тайлан
  2015 оны 02 дугаар улирлын нэгтгэсэн тайлан
  2015 оны 8 сарын 15
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүлжилтийн 09 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 10 сарын 6
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дүгээр сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дүгээр сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  2015 оны 10 сарын 5
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 9 дүгээр сард хийгдсэн төсөвийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 9 дүгээр сард хийгдсэн төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 10 сарын 19
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын орон нутгийн хөгжлийн...
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын орон нутгийн хөгжлийн сангын тайлан
  2015 оны 10 сарын 5
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨСӨВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ТӨСӨВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 09 дугаар сарын барьцаа хөрөнгийн тайлан
  2015 оны 10 сарын 5
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 07 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 8-р сарын орон нутгын тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 8-р сарын орон нутгын тайлан
  2015 оны 9 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 08 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 06 дугаар сарын мэдээ
  2015 оны 9 сарын 11
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 8-р сарын барьцаа хөрөнгийн талаарх тайлан
  Барьцаа хөрөнгийн талаарх тайлан
  2015 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 8 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны 8 сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  Баянгол дүүргийн 2015 оны 8 сарын хөрөнгө оруулалтын тайлан
  2015 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
  2015 оны 5 сарын 28
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 6 сарын 11
 • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
  2015 оны 5 сарын 28
 • 2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 5 сарын 28
 • 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн байдлын тайлан
  2015 оны 4 сарын 10
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2015 оны 4 сарын 17
 • Аудитын гэрчилгээ /2014-12-31/ өдрөөрх дуусгавар болсон жилийн...
  2015 оны 4 сарын 10
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 4 сарын 13
 • Тендерийн ерөнхий мэдээлэл
  2015 оны 3 сарын 25
 • Баянгол хүүхэд хөгжлийн төв 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2014 оны 9 сарын 9
 • Дүүргийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
  2015 оны 1 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 2 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 3 сарын 12
 • Дүүргийн 2015 оны төсөв батлах тухай
  Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол 21/01
  2015 оны 1 сарын 18
 • Баянгол дүүргийн 2015 оны орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын...
  2015 оны 1 сарын 19
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 1 сарын 13
 • Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах тухай
  Баянгол дүүргийн засаг даргын захирамж А/1091
  2015 оны 1 сарын 7
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 11 сарын 26
 • Дотоод Аудитын албаны 2014 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  2015 оны 1 сарын 13
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 12 сарын 17
 • Баянгол дүүргийн 2014 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл,орон...
  2014 оны 9 сарын 10
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 10 сарын 14
 • Баянгол дүүргийн сургуулийн 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Урилга
  2014 оны 9 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн өрхийн эмнэлэгүүдийн 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Баянгол дүүрэг спорт хороо 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн цэцэрлэгийн 2014 оны төсвийн хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн 2014 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын хуваарь
  2014 оны 9 сарын 10
 • Орон нутгын хөгжлийн сан болон сум хөгжүүлэх сангын ерөнхий...
  2014 оны 9 сарын 8
 • ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТАХАЙ
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАН 8 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 9 сарын 9
 • АГРО ПАРК 8 ДУГААР САРЫН АВЛАГА ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 9
 • 2013 оны дансны үлдэгдэл зарцуулах тухай
  2014 оны 9 сарын 8
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  2014 оны 9 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл
  2014 оны 9 сарын 8
 • Төрийн сангын тогтолцооны 2013 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт үр дүн
  2014 оны 9 сарын 8
 • Баянгол дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн санхүү аж ахуйн...
  2014 оны 9 сарын 8
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн...
  Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол дугаар 30
  2014 оны 9 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭЖ БУЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  2014 оны 9 сарын 2
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 8 сарын 11
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 5 сарын 19
 • ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ 16/01
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ
  2014 оны 6 сарын 18
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2014 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2014 оны 7 сарын 16
 • 2013 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
  2013 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
  2014 оны 4 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН АУДИТЛАГДСАН НЭГДСЭН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН АУДИТЛАГДСАН НЭГДСЭН ТАЙЛАН
  2014 оны 6 сарын 18
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 6 сарын 18
 • ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ 19/01
  2014 оны 4 сарын 22
 • 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 4 сарын 22
 • Баянгол дүүргийн 2014 оны нэгдүгээр сарын төсвийн орлого,...
  Баянгол дүүргийн 2014 оны нэгдүгээр сарын төсвийн орлого, гүйцэтгэлийн мэдээ
  2014 оны 2 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн зарлагын мэдээ
  Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн зарлагын мэдээ
  2013 оны 11 сарын 11
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 4 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ
  2014 оны 3 сарын 14
 • ОРОН НУТГИЙН 12 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  ОРОН НУТГИЙН 12 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 8
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО,...
  2015 оны 8 сарын 13
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН...
  ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 12-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН...
  ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 12-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 12-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 12 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • 2013 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  2013 оны 12 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн орлогын мэдээ
  Баянгол дүүргийн 10 дугаар сарын Төсвийн орлогын мэдээ
  2013 оны 11 сарын 11
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 11-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 3 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ӨР, АВЛАГЫН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
  ОРОН НУТГИЙН 11 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ. СТСХ
  2013 оны 12 сарын 12
 • Тамгын газрын 11-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 11-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 11 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 10-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 10 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 10-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 10-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 9-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 3-р улирлын тайлан
  Тамгын газрын 3-р улирлын тайлан
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 9-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 9-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 9 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын тайлан
  Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын тайлан
  2013 оны 10 сарын 4
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 09...
  НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ
  2013 оны 9 сарын 26
 • Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын өнөөгийн байдал
  Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын өнөөгийн байдал
  2013 оны 8 сарын 16
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН...
  НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ
  2013 оны 9 сарын 17
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 8-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 8 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 8-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 8-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 9 сарын 6
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 8 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 07 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 07 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 7-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 7-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 7-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 9 сарын 6
 • Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтйин 7 дугаар сарын мэдээ
  2017 оны 10 сарын 25
 • НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНБАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН...
  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫНБАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ 2013 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ
  2013 оны 8 сарын 12
 • Баянгол дүүргийн засаг даргын А/390 тоот захирамжийн дагуу 4-р...
  Баянгол дүүргийн засаг даргын А/390 тоот захирамжийн дагуу 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт зэрлэг ургамлыг устгах чиглэлээр хийсэн ажлын мэдээ
  2013 оны 8 сарын 19
 • ОРОН НУТГИЙН 7 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2013 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НӨӨЦ
  2014 оны 1 сарын 6
 • Тамгын газрын 2013 оны хагас жилийн ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 2013 оны хагас жилийн ажлын мэдээ
  2013 оны 7 сарын 22
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2013 ОНЫ 2 ДУГААР...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2013 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН НЭГТГЭСЭН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 06 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 06 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ 2013 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН 6-Р САРЫН МЭДЭЭ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОНХС 6 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  ОНХС 6 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  2015 оны 10 сарын 6
 • “Оролцоог бодит болгоё” аяны хүрээнд 8 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд...
  “Оролцоог бодит болгоё” аяны хүрээнд 8 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж үзүүлсэн тухай
  2013 оны 8 сарын 19
 • ОРОН НУТГИЙН 6 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 05 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 05 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 02 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 02 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • Тамгын газрын 6-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 6-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 7 сарын 22
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 6 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОРОН НУТГИЙН 5 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • ОНХС 5 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  ОНХС 5 сар таван сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ
  2015 оны 10 сарын 6
 • Тамгын газрын 5-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 5-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 5 сарын 27
 • Баянгол дүүрэгт 2015 оны 04 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  Баянгол дүүрэгт 2015 оны 04 дугаар сард хийгдсэн хөрөнгө оруулалт
  2015 оны 10 сарын 6
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 5 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 4-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 4-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 5 сарын 9
 • ОРОН НУТГИЙН 4 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 4 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 4-Р ХОРООНЫ 1-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 4 ДҮГЭЭР ХОРОО 2013 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  2013 оны 8 сарын 19
 • Тамгын газрын 1-р улирлын тайлан
  Тамгын газрын 1-р улирлын тайлан
  2013 оны 5 сарын 9
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэл,...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэл, өглөг, авлагын 2013 оны 3 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 3-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 3-р сарын ажлын мэдээ
  2013 оны 4 сарын 1
 • ОРОН НУТГИЙН 2 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛ, АВЛАГА,...
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн 2013 оны 2 дугаар сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг иргэдийн жагсаалт
  Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг иргэдийн жагсаалт
  2015 оны 11 сарын 13
 • Тамгын газрын 2-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 2-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН...
  2014 оны 9 сарын 4
 • УШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  УШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 2-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
  2017 оны 8 сарын 14
 • БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2017 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН...
  2
  2017 оны 5 сарын 16
 • ОРОН НУТГИЙН 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Тамгын газрын 1-р сарын ажлын мэдээ
  Тамгын газрын 1-р сарын ажлын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн...
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2013 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
  2014 оны 1 сарын 4
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт