Ёс зүй, Авилга

 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/125
  Баянгол дүүргийн Засаг дэргэдэх Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
  2018 оны 1 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаал А/57
  Ёс зүйн хороо байгуулах тухай
  2018 оны 1 сарын 10
 • Дүрэм батлах тухай
  Дүрэм батлах тухай
  2018 оны 1 сарын 10
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигийн төлөвлөгөө 2016
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигийн төлөвлөгөө 2016
  2016 оны 4 сарын 14
 • АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
  АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
  2015 оны 11 сарын 13
 • НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ...
  НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
  2015 оны 11 сарын 13
 • Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил албан тушаалийн жагсаалт
  Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил албан тушаалийн жагсаалт
  2015 оны 11 сарын 9
 • Авлигын төлөвлөгөө 2015
  Авлигын төлөвлөгөө 2015
  2015 оны 11 сарын 9
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт