Дүүргийн архив, Албан хэрэг хөтлөлт

 • илтгэх-хуудас-загвар 2017
  илтгэх-хуудас-загвар 2017
  2017 оны 10 сарын 12
 • Цахим тооллого хийх гарын авлага
  Цахим тооллого хийх гарын авлага
  2017 оны 10 сарын 9
 • Архивын баримтын тооллого, сургалт
  Архивын баримтын тооллого, сургалт
  2017 оны 10 сарын 9
 • НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
  Байгууллагууд оны эхнээс албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаандаа дараах асуудлуудыг зайлшгүй анхаарч ажиллах шаардлагатай.
  2017 оны 1 сарын 6
 • СУРГАЛТ2
  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд тоон технологи нэвтрүүлсэн нэгдсэн системийн танилцуулага
  2016 оны 12 сарын 12
 • СУРГАЛТ1
  Албан бичиг боловсруулах үйл ажиллагаа
  2016 оны 12 сарын 12
 • Баримт бичгийн стандарт, бүрдлүүдэд тавигдах үндсэн шаардлага,...
  Баримт бичгийн стандарт, бүрдлүүдэд тавигдах үндсэн шаардлага, хэрэглээний талаарх ерөнхий ойлголт
  2015 оны 10 сарын 13
 • Нөхөн бүрдүүлэлттэй байгууллагын дарга нарт
  Нөхөн бүрдүүлэлттэй байгууллагын дарга нарт
  2016 оны 11 сарын 22
 • Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт
  Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт
  2016 оны 11 сарын 22
 • Албан бичиг боловсруулах үйл ажиллагаа
  Албан бичиг боловсруулах үйл ажиллагаа
  2016 оны 3 сарын 30
 • 2016 Сургалт арга зүйн ажлын төлөвлөгөө
  2016 Сургалт арга зүйн ажлын төлөвлөгөө
  2016 оны 3 сарын 24
 • 2016 Нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөө
  2016 Нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөө
  2016 оны 3 сарын 24
 • БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
  БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
  2016 оны 1 сарын 25
 • Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж А/565
  Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн, Байгууллагын архивын дүрмийг батлах тухай
  2015 оны 10 сарын 22
 • Байгууллагын ажилчдад зориулсан хичээл
  Байгууллагын ажилчдад зориулсан хичээл
  2015 оны 10 сарын 13
 • Баримт бичиг боловсруулалтын үйл ажиллагаанд стандартыг оновчтой...
  Баримт бичиг боловсруулалтын үйл ажиллагаанд стандартыг оновчтой мөрдөх
  2015 оны 10 сарын 13
 • Баянгол дүүргийн архив
  Баянгол дүүргийн 2015 он хүртэлх архив
  2015 оны 10 сарын 8
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт