Зөвшөөрөл тодорхойлолт олгох

2013-07-05

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

Ахуй үйлчилгээ /Шинээр буюу Сунгах/

 

1.Иргэн-өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/ ААНБ-албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, Түрээсийн гэрээ

6.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

7.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

 

 

/Мэргэжилтэн О.Баярмаа/

                                 / Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

 Тамхины зөвшөөрөл /Шинээр буюу Сунгах/

 

1.Иргэн-өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/ ААНБ-албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5.Ажлын байрны дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас               /Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/

6.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээ

7.Гадна, дотно тохижилт, камер, хаягжилтын зургийг файлаар буулган авчирах

8.ЕБС, түүний дотуур байрнаас 500м хол эсэхээ хэмжилт хийлгэх /хороо буюу дүүрэг/

9.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

/Мэргэжилтэн Б.Бат-Өлзий/

/ Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

/Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ/                                                              / Шинээр буюу Сунгах/

1.ААНБ - албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5.Цагдаагийн хэлтэсээс тодорхойлолт

6.Дотоод журамд Иргэний хуулийн 286.2, 286.3 заалтыг тусгах

7.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээ

8.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

9.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

/Мэргэжилтэн О.Баярмаа/

/ Утас-70130954 /

 

 

 

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

Үйлдвэр /Шинээр буюу Сунгах/

1.Иргэн-өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/ ААНБ-албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээ

6.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ. Жич:

-Хүнсний үйлдвэрлэл ажлын байрны улсын байцаагчийн дүгнэлт (Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс)

-Барилгын материалын үйлдвэрлэл байгаль орчинд нөлөөлөх ерөнхий үнэлгээ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

/Мэргэжилтэн А.Солонго/

/ Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

 /Худалдаа/                                                               /Шинээр буюу Сунгах/

1.Иргэн- өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/   ААНБ- албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5. Ажлын байрны дүгнэлт, бүртгэлийн хуудас               /Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/

6.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээ

7.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

8.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

/Мэргэжилтэн Д.Ганбаа/

/ Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

/Зочид буудал, дэн буудал/                               

 /Шинээр буюу Сунгах/

1.Иргэн-өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/    ААНБ- албан хүсэлт / ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээ

6.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

7.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

/Мэргэжилтэн Б.Бат-Өлзий/

/ Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

 /Саун, массажны үйлчилгээ/               

    /Шинээр буюу Сунгах/

1.Иргэн- өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/  ААНБ- албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг дарга)

5.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

6.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

7.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

Мэргэжилтэн О.Баярмаа

/ Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

 /Авто засвар, угаалганы үйлчилгээ/                                                 /Шинээр буюу Сунгах/

1.Иргэн- өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/    ААНБ- албан хүсэлт /ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг дарга)

5.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

6.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

7.Нийслэлийн Авто тээврийн газраас саналын хуудас авах

7.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

Мэргэжилтэн Д.Батбаяр

/ Утас-70130954 /

БГД-ийн ХХҮХ-ийн Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

 /Хоол үйлдвэрлэл/                                                  /Шинээр буюу Сунгах/

1.Иргэн- өргөдөл /цахим үнэмлэхийн хуулбар/   ААНБ- албан хүсэлт / ААН гэрчилгээний хуулбар/

2.Хог тээврийн гэрээ (Баянгол шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, утас 91146263) сүүлийн 3 сар төлсөн баримт

3.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт (БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс)

4.Тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ (Хорооны засаг даргатай байгуулах)

5.Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээсийн гэрээ

6.Гадна тохижилт, хаягжилтын зураг

7.Жич: Караоке, диско баар Нийслэлийн Соёл урлагын газраас тусгай зөвшөөрөл авах

8.10000₮ БГД ЗДТГ НС 100200555001 Төрийн сан банк, гэрчилгээний үнэ

Тохижилтын хүрээнд хийгдсэн байх ажлууд

1. Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогны савтай байх

2.Гадна дотно хяналтын камертай байх /21 хоног/

3.Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хий, мод бут сөөг, цэцгийн мандал байгуулсан байх.

4.Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэгтэй байх

5.Монгол улсын албан ёсны хэлээр бичигдсэн хаягжилттай байх

6.Реклам чимэглэлийг бусад байгууллага болон айл өрхийн цонх болон үзэгдэх орчныг хязгаарлахгүй байхаар байршуулсан байх.

/Мэргэжилтэн Б.Бат-Өлзий/

/ Утас-70130954 /

 

 

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт