Зөвшөөрөл тодорхойлолт олгох

2013-07-05

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 

БГД-ИЙН ХҮҮХ-ИЙН ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл

1.Тамхины хяналтын тухай хуулиар ЕБС, түүний дотуур байрнаас 500метр ба түүнээс гадагш байрлах.

   ЖИЧ: Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс дээр хэмжилт хийлгэх.

2.Аж ахуйн нэгжийн албан хүсэлт /Иргэний өргөдөл/

3.Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

4.Тухайн оны шинэчилсэн стандартын шаардлагын биелэлтийн хуудас /Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/

5.Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс/

6.Хог тээврийн гэрээ-Баянгол шинэ өргөө, Утас: 95536263 /Жич: Сүүлийн 6 сарын хогны төлбөр төлсөн баримт/

7.Хорооны Засаг даргатай хийсэн тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ

8.Ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /Түрээсийн гэрээ/

9.Гадна, дотор талын тохижилт, камерийн зураг

ЖИЧ: Албан хүсэлт, өргөдөлөөс бусад баримтын хуулбарыг авч ирэх.

 

Хариуцсан мэргэжилтэн: О.Амгаланчимэг

 

Хүнсний худалдаа,  Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ /Гэрээ/

1.Аж ахуйн нэгжийн албан хүсэлт /Иргэний өргөдөл/

2.Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт.

3.Шинээр зөвшөөрөл авах бол Тухайн оны шинэчилсэн стандартын шаардлагын биелэлтийн хуудас /Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс/

4.Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс/

5.Хог тээврийн гэрээ-Баянгол шинэ өргөө, Утас: 95536263 /Жич: Сүүлийн 6 сарын хогны төлбөр төлсөн баримт/

6.Хорооны Засаг даргатай хийсэн тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ

7.Ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /Түрээсийн гэрээ/

8.Гадна, дотор талын тохижилт, камерийн зураг 

ЖИЧ: Албан хүсэлт, өргөдөлөөс бусад баримтын хуулбарыг авч ирэх.

 

Хариуцсан мэргэжилтнүүд:

О.Баярмаа

О.Амгаланчимэг

  Зочид буудал, авто засвар, авто угаалга, бусад гэрчилгээ /Гэрээ/

 

1.Аж ахуйн нэгжийн албан хүсэлт /Иргэний өргөдөл/

4.Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс/

5.Хог тээврийн гэрээ-Баянгол шинэ өргөө, Утас: 95536263 /Жич: Сүүлийн 6 сарын хогны төлбөр төлсөн баримт/

6.Хорооны Засаг даргатай хийсэн тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ

7.Ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /Түрээсийн гэрээ/

8.Гадна, дотор талын тохижилт, камерийн зураг 

 

ЖИЧ: Албан хүсэлт, өргөдөлөөс бусад баримтын хуулбарыг авч ирэх.

Авто засвар үйлчилгээ бол Нийслэлийн авто тээврийн газраас саналын хуудас авах.

 

 

Хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Бат-Өлзий

 

 

 

Барьцааланд зээлдэх үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ /Гэрээ/

1.Аж ахуйн нэгжийн албан хүсэлт /Иргэний өргөдөл/

2.Галын дүгнэлт /БГД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс/

3.Хог тээврийн гэрээ-Баянгол шинэ өргөө, Утас: 95536263 /Жич: Сүүлийн 6 сарын хогны төлбөр төлсөн баримт/

4.Хорооны Засаг даргатай хийсэн тохижилт цэвэрлэгээний гэрээ

5.Ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ /Түрээсийн гэрээ/    

6. Камержуулсан байдал /Зураг/

7.Цагдаагийн хэлтсээс харуул хамгаалалтын тодорхойлолт

8.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээний дотоод журам боловсруулж хавсаргах /Иргэний хуулийн 232.4, 232.6, 286.3 заалтуудыг оруулсан байх./

9. Гэрчилгээний үнэ-10000 төгрөг

Төрийн сан банк-200555001 дансанд тушаах /БГД ЗДТГ НС/

 

ЖИЧ: Албан хүсэлт, өргөдөлөөс бусад баримтын хуулбарыг авч ирэх.

Харицсан мэргэжилтэн: Д.Ганбаа

 

 

                                   ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

 

 

 

дарж үзнэ үү!!!

Тамхины тусгай зөвшөөрөл олгосон ААН-үүд /2015 он/

 

Тайлбар: Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээгбүх төрлийн худалдаа, /худалдааны төв, хүнс, барааны дэлгүүр, мухлаг/ ахуйн үйлчилгээ /халуунус, саун, үсчин, гоо сайхан, гутал, цаг засвар, цахилгаан хэрэгслэл засвар, хувцас засвар, захиалга, хими цэвэрлэгээ, угаалга, алт мөнгөний дархан, гэрэл зургийн үйлчилгээ, түлхүүр олшруулах г.м/  явуулах аж ахуйнэгж, иргэд Дүүргийн  Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэстэй гэрээ байгуулна.
Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт