Иргэд хүлээж авах, уулзалтын хуваарь

2015-01-10

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 УДИРДЛАГУУДЫН ИРГЭД ХҮЛЭЭЖ АВАХ ХУВААРЬ

 

Иргэд хүлээн авах удирдлагын нэр, албан тушаал

Иргэд хүлээн авах хугацаа

 

Холбогдох утасны дугаар

Уулзалтын байр

 

Уулзалтыг зохион байгуулах албан хаагч

 

1

Засаг дарга

С.Одонтуяа

Баасан гараг

10.00-12.00

70121609

Иргэд хүлээн авах танхим

 

Д.Гэрэлээ

/Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн/

 

2

 

Засаг даргын орлогч

Г.Нарангэрэл

/Эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан/

 

Даваа гараг

10.00-12.00

 

70121609

Иргэд хүлээн авах танхим

 

Д.Гэрэлээ

/Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн/

 

3

 

Засаг даргын орлогч

Э.Батбилэг

/Эдийн засаг, худалдаа, тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан/

 

Лхагва гараг

10.00-12.00

 

70121609

 

Иргэд хүлээн авах танхим

 

Д.Гэрэлээ

/Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн/

 

 

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт