Дүүргийн танилцуулга

2013-03-19

     ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт дурдсан зарчмуудыг мөрдлөг болгон шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ажилтай орлоготой, эрдэм боловсролтой, эрүүл чийрэг, эрх чөлөөтэй, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг ханган ажиллаж, төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт шуурхай хүргэх замаар дүүргийн нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад оршино.

 

    Баянгол дүүрэг нь 1965 онд Октябрын район нэртэйгээр байгуулагдсан. 1992 онд газар нутгийн байршил, хүн амын нягтаршил, төвлөрлөөс шалтгаалан хоёр хуваагдаж Баянгол, Сонгино хайрхан дүүрэг болж, шинээр зохион байгуулагджээ.

       Баянгол дүүрэгт 2013 оны эхний байдлаар 49683 өрхийн 192614 хүн амьдарч байгаа бөгөөд 1 км2 нутаг дэвсгэрт 6596 хүн ноогдож байна.

         Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 23 хороотой.

Дүүргийн нийт өрхийн 76.2 хувь буюу 37873 өрх орон сууцны хороололд, 23.8 хувь буюу 11810 өрх гэр хороололд амьдарч байна. Гэр хороололд амьдардаг нийт өрхийн 50.4 хувь буюу 5951 нь монгол гэрт амьдарч байна.

Манай дүүрэгт Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчинлин хийд, Өргөө кино театр, Улаанбаатар палас, МҮОНРТ, UBS телевиз, Төмөр замын дуу бүжгийн чуулга, МҮЭСТО зэрэг соёл, урлаг, түүх дурсгалын төвүүд байгаагаас гадна Рамада зочид буудал, Макс худалдааны төв, Гурвалжин зах зэрэг худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний томоохон зах, төвүүд олноор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Баянгол дүүрэгт улс, орон нутгийн чанартай 30 орчим эрүүл мэндийн байгууллагад нийт 3300 гаруй их эмч, эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн ажиллаж байна.

Мөн Ерөнхий боловсролын 42 сургуульд 30502 хүүхэд сурдагажээ.Үүнээс 16 нь төрийн өмчийн, 25 нь хувийн хэвшлийн сургууль байна.

Мөн 58 цэцэрлэгт 12704 хүүхэд сурдаг. Үүнээс 28 нь хувийн хэвшлийн, 30 нь төрийн өмчийн цэцэрлэг байна.

Манай дүүрэгт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 12000 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Радио телевиз, хэвлэл мэдээллийн томоохон газрууд иргэдэд мэдээ, мэдээллийг өдөр бүр түргэн шуурхай хүргэж, тэдний талархлыг байнга хүргэж байдаг юм.

Орон нутгийн төсөв

2013 онд Баянгол дүүргийн орон нутгийн төсвийн орлого нь 10 тэрбум 541,0 сая төгрөг бөгөөд төсвийн зарлага нь 22 тэрбум 488,5 сая төгрөг байна. 2013 онд Орон нутгийн төсвийн зардлын  2.1 тэрбум төгрөг буюу 9.4 хувийг цалин хөлсөнд, 229.8 сая төгрөг буюу 1.0 хувийг ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 11.4 тэрбум төгрөг буюу 50.7 хувийг нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардалд, 2.4 тэрбум төгрөг буюу 10.6 хувийг хөрөнгө оруулалтын зардалд, 6.3 тэрбум төгрөг буюу 28.2 хувийн бараа үйлчилгээний бусад зардалд зарцуулж байна.

Ажилгүйдэл, ядуурал

2013 оны байдлаар дүүрэгт бүртгэлтэй ажилгүй 1864 иргэн байгаа ба  тэдний 57.8 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт