Баянгол дүүргийн Газрын алба

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ МЭНДЧИЛГЭЭ

 

Та бүхний түмэн амар амгаланг айлтгаж ажлын амжилт хүсэж мэндчилье.

Баянгол дүүрэг нь 1965 онд Октябрын район нэртэйгээр байгуулагдаж.1992 онд одоогийн Баянгол, Сонгино хайрхан дүүрэг болж çîõèîí áàéãóóëñàí бүтэцээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Баянгол дүүрэгт 2017 оны эхний байдлаар 58241 өрхийн 214278 хүн амòàé, çасаг захиргааны 23 хороотой.

Дүүргийн нийт өрхийн 76.2 хувь буюу 44380 өрх орон сууцны хороололд, 23.8 хувь буюу 13861 өрх гэр хороололд амьдарч байна. Гэр хороололд амьдардаг нийт өрхийн 50.4 хувь буюу 6986  нь монгол гэрт амьдарч байна.

 

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ ДАРГА    Г.МӨНХБААТАР

 

 

 

 

 

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗРЫН АЛБАНЫ

ТАНИЛЦУУЛГА

 

НЭГ. Албаны бүтэц

              Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 8 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А626, А/635 дугаар захирамжаар нийслэлийн Өмчийн харилцааны бүтэцээс нийслэлийн Газрын албаны бүтэцийг салгаж бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан  2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс Баянгол дүүргийн газрын алба дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Албаны дарга, санхүү бүртгэлийн мэргэжилтэн ,  архив бичиг хэргийн ажилтан, газар зохион байгуулагч 4, өмчлөлийн мэргэжилтэн 2, бүртгэлийн мэргэжилтэн 2, төлбөрийн байцаагч 2, жолооч, үйлчлэгч, сахиул гэсэн нийт 16 албан хаагчдын бүтэц орон тоотой ажиллаж байна. 2016 оны 11 дүгээр сараас дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын өргөтгөлийн  шинэ барилгын 3 давхарт  байрлаж байна. 

ХОЁР. Албаны зорилго, чиг үүрэг

Нийслэл, дүүргийн   ИТХ-ын тогтоолоор батласан “Нийслэл, дүүргийн  эдийн засаг, нийгмийн зорилт, үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө, Нийслэл, дүүргийн  Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн  Газрын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, албаны ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоог идэвхжүүлэх, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг иргэдэд сурталчлах , газрын маргаан илэрсэн зөрчлийг арилгах

 

ГУРАВ.  Хүрэх түвшин

            Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг Монгол Улсын өргөдөл, гомдол шийдэх тухай болон бусад хуульд заасан үндэслэл, шаардлагыг ханган шийддэг, зөрчилгүй жишиг албаны түвшинд хүрнэ.

 

ДӨРӨВ.  Албаны ажилтны ажил, үүргийн хуваарь

Ажилтны нэрс

Албан тушаал

Хариуцсан хороо

Г.Мөнхбаатар

Албаны дарга

 

Т.Ганбат

Газар зохион байгуулагч

11.13.14.15.16. 23-р хороо

Б.Отгонгэрэл

Газар зохион байгуулагч

1.2.3.4.9.21- р хороо

З.Батцэнгэл

Газар зохион байгуулагч

5.6.7.8.10.22- р хороо

Г.Хатанбаатар

Газар зохион байгуулагч

12.17.18.19.20- р хороо

Б.Балдорж

Өмчлөлийн мэргэжилтэн

Бүх хороо

Ц.Мөнхзаяа

Кадастрын мэргэжилтэн

 

Р.Ундрал

Кадастрын мэргэжилтэн

/ Бүх хороо /

Д.Авирмэд

Санхүү, бүртгэлийн ажилтан

/ Бүх хороо /

Г.Дэлгэрмаа

Төлбөрийн байцаагч

11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.23-р хороо

Л.Лхагвасүрэн

Төлбөрийн байцаагч

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 20.21.22-р хороо

Г.Гэрэлмаа

Архив, бичиг хэргийн ажилтан

 

Б.Баярмагнай

Албаны жолооч

 

 

ТАВ. Албаны хаяг, утас, вэб сайт

 

Хаяг: 16052 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 4 дүгээр хороо, Замчдын гудамж, Дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын шинэ байр 3 давхар  Утас 368341, 368461 Факс: (976-11) 362102 http://www.bgd.mn Е-mail: info@bgd.mn

 

ЗУРГАА. Ажлын цагийн хуваарь

Гараг

Ажлын цаг

Өдрийн цай

Ажлын цаг

Даваа

8.00-12.00

12.00-13.00

13.00-17.00

Мягмар

Гадуур ажиллана

12.00-13.00

Гадуур ажиллана

Лхагва

8.00-12.00

12.00-13.00

13.00-17.00

Пүрэв

8.00-12.00

12.00-13.00

Дотоод ажил

Баасан

8.00-12.00

12.00-13.00

13.00-17.00

 

МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭЛТ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ сунгахад бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний өргөдөл /Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
 • Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг гэрчилгээ, гэрээний эх хувь
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
 • Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/

Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

 • 2 талын иргэний өргөдөл / Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
 • Газар эзэмших, ашиглах эрхийг гэрчилгээ, гэрээний эх хувь
 • Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
 • 2 талын нотариатаар батлуулсан эрх шилжүүлсэн тухай гэрээ /эх хувь/
 • Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
 • Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
 • Газар эзэмшигч иргэн нас барсан бол нас барсан тухай гэрчилгээний хуулбар, нотариатаар батлагдсан өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ

Газар ашиглуулахад: Монгол улсад байнга /183 хоногоос дээш хугацаагаар/ оршин суугаа гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүнд зөвхөн гэрбүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар ашиглуулах асуудлыг тухайн шатны Засан дарга шийдвэрлэнэ.

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний өгөдөл / Өргөдөл гаргасан газрын байршил талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
 • Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргасан бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авах
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Газрын кадастр
 • Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар /тооцоо нийлсэн акт/
 • Өдөр тутмын сонинд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дугаарыг зарлуулсан бичиг, сонины “хүчингүй болгов” гэсэн хэсгийн хамт
 • “Банк, хадгаламж зээлийн хоршооны төлбар барагдуулах”-аас барьцаанд байхгүй тухай лавлагаа /100 айл Жоби дулгүүрийн баруун талд/

Хашаа хуваах: /Үл хөдлөхийн гэрчилгээтэй тохиолдолд/

 • Гэрчилгээний хуулбар
 • Кадастрын зураг /хуучин/
 • Хувийн компаний хуваалт хийлгэсэн зураг
 • Нотариатын гэрээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • 2 талын өргөдөл /хороогоор цохолт хийлгэсэн байх/

Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахад бүрдүүлэх материал:

 • Газар өмчлөх тухай өргөдлийн маягт бөглөнө.
 • Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /Өмчилж авах гэж буй газрын хорооны Засаг даргаас авах/
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ /эх хувь/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
 • Газрын кадастрын зураг /эх хувь/
 • Төлбөр төлсөн тухай баримт

Гэр бүлийн хэрэгцээгээр газар өмчилж авсан иргэд хамтран өмчлөгчөөс хасуулахад бүрдүүлэх материал:

 • НЗД-ын захирамжаар газар өмчлүүлсэн тухай /шийдвэрийн хуулбар/
 • Үл хөдлөхийн гэрчилгээ авсан бол /гэрчилгээний хуулбар/
 • Эрх шилжүүлэх тухай гэр бүлийн гишүүдийн хэлцлийн гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/
 • Газрын кадастрын зураг
 • Тухайн газрын харъяа хороон даргын тодорхойлолт

Шийдвэр гээгдүүлсэн тохиолдолд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гаргуулаагүй тухай лавлагаа авах
 • 2003 оноос хойшхи газар өмчлөлийн захирамжаас шүүлт хийж, архиваас материалын хуулбарыг авах
 • Хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат/
 • Өдөр тутмын сонинд зарлуулсан сонингын хайчилбар
 • Банкны өр барагдуулах алба 100айл- Шийдвэр барьцаанд тавьж байгаагүй гэсэн лавлагаа
 • Хаяж үрэгдүүлсэн гэрчилгээний үнэ /40000 төг/

Өргөдөл бичих /хаяж гээгдүүлсэн, нөхөн олгох тухай/

 

16052 Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө, Засаг даргын тамгын газар 111 тоот
 
Утас: 36-83-41, 36-84-64
 
 
ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
 
Банк: Улаанбаатар банк
 
Дансны № 2602003038
 
Хүлээн авагч БГД ӨГХА
 
Утга: Газрын төлбөр

 

Төрийн байгууллагын цахим хуудас
Вебийн үзүүлэлт