2019 оны дүүргийн 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шууррхай зөвөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах