2019 оны дүүргийн 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шууррхай зөвөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах