2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Мэдээг хуваалцах