ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Мэдээг хуваалцах

Танилцуулга

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс нь Нийслэлийн засаг дарга, ҮТЕГ-ын даргын 1992 оны 10-р сарын 08-ны өдрийн Б/217/5 тоот хамтарсан захирамж тушаалаар анх 28 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Дүүргийн засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдаж байсан бол өнөөдрийн байдлаар 6 тасаг, нийт 160 гаруй ажилтантай томоохон алба болон бэхжсэн байна.

Татварын хэлтэс нь БГД-ийн нутаг дэвсгэрт татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

Манай байгууллагын 2017 оны  зориолго нь Татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах жил болгон зарлаж НӨАТУС-ийн хуулийн хэрэгжилт, Е-баримт, татвар төлөгчдийн татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, далд эдийн засгийг илрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Тээвэрчдийн гудамж

Утас:25-32-68, Факс: (976-21) 25-32-68