Баянгол дүүрэг "МАСК" хөтөлбөр эхлүүллээ

Мэдээг хуваалцах