БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А/117 ДУГААР ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ ҮР ДҮН ЗАМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС /АГААРЫН БОХИРДОЛ/

Мэдээг хуваалцах