Баянгол дүүргээс агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажил

Мэдээг хуваалцах