Баянгол дүүргээс агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн ажил 1

Мэдээг хуваалцах