Нийслэл болон Баянгол дүүрэгт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулилт болно

Мэдээг хуваалцах