Баянгол дүүрэг коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

Мэдээг хуваалцах