©2021 он. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар.

Баянгол дүүргийн ЗДТГ-н алсын хараа, эрхэм зорилго

ЗДТГ-н алсын хараа, эрхэм зорилго | Шинэчлэгдсэн: 2021-11-30

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

АЛСЫН ХАРАА  :

Хүмүүнлэг нийгэм, иргэдийн амьдрах таатай нөхцөлийг бүрэн хангасан тэргүүлэгч дүүрэг болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Иргэдийн сайхан амьдрах таатай орчин, амар тайван нийгмийг цогцлоон, тасралтгүй хөгжил, дэвшлийг эрхэмлэн, шударга ёс, тэгш боломж бүрдүүлэхэд эрхэм зорилго оршино.

Энэхүү вэб дээр орсон мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, эх сурвалжийг дурдалгүйгээр олон нийтэд түгээхийг хориглоно. © 2021 он. Зохиогчийн эрхийг Баянгол Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар эзэмшдэг болно.